Anglistika - dvopredmetni
Anglistika - enopredmetni
Antični in humanistični študiji
Arheologija
Bibliotekarstvo in informatika
Bohemistika
Etnologija in kulturna antropologija - dvopredmetni
Etnologija in kulturna antropologija - enopredmetni
Filozofija - dvopredmetni
Filozofija - enopredmetni
Francistika
Francistika z romanistiko
Geografija - dvopredmetni
Geografija - enopredmetni
Germanistika
Grški jezik, književnost in kultura
Italijanski jezik in književnost
Japonologija- dvopredmetni
Japonologija - enopredmetni
Južnoslovanski študiji
Kulture Vzhodne Azije
Latinski jezik, književnost in kultura
Medjezikovno posredovanje
Muzikologija - enopredmetni
Nemcistika
Pedagogika - andragogika - dvopredmetni
Pedagogika - andragogika - enopredmetni
Polonistika
Primerjalna književnost in literarna teorija - dvopredmetni
Primerjalna književnost in literarna teorija - enopredmetni
Primerjalno jezikoslovje
Primerjalno slovansko jezikoslovje
Psihologija
Rusistika
Sinologija
Slovakistika
Slovenistika - dvopredmetni
Slovenistika - enopredmetni
Sociologija
Sociologija kulture
Splošno jezikoslovje
Španski jezik in književnost
Umetnostna zgodovina - dvopredmetni
Umetnostna zgodovina - enopredmetni
Zgodovina - dvopredmetni
Zgodovina - enopredmetni
 

Andragogika - enopredmetni (do študijskega leta 2008/2009)
Bibliotekarstvo - dvopredmetni (do študijskega leta 2005/2006)
Hrvaški, srbski in makedonski jezik - dvopredmetni (do študijskega leta 2008/2009)
Muzikologija - dvopredmetni (do študijskega leta 2008/2009)
Pedagogika - dvopredmetni (do študijskega leta 2008/2009)
Pedagogika - enopredmetni (do študijskega leta 2008/2009)
Sinologija - dvopredmetni (do študijskega leta 2008/2009)
Sociologija kulture - dvopredmetni (do študijskega leta 2008/2009)
Splošno jezikoslovje - enopredmetni (do študijskega leta 2008/2009)
Zahodnoslovanski študiji (do študijskega leta 2015/2016)
  

horizontal rule